©Arindam Thokder

©Kaushal Parikh

©Prashant Godbole

©Krishnendu Saha

©Swarat Ghosh

©Rajat Dey

©Swapnil Jedhe

©Vinod Babu

©Dhruv Dhakan